Process control systems, wat zijn dat precies?

Control Systems

Misschien ben je de term process control systems weleens tegengekomen of het is compleet nieuw voor je. Een process control system (PCS) is een term uit de procestechniek. De betekenis van process control system is een automatiseringssysteem dat speciaal is ontworpen voor het besturen van industriële processen. Binnen de procestechniek worden de industriële processen uitgevoerd door verschillende machines en installaties. Om dit goed te laten lopen worden er verschillende automatiseringssystemen gebruikt. Voorheen werd een process control systeem een distributed control system (DCS) genoemd. De reden hiervoor was dat de iedere component binnen dit systeem een verschillende functie had en deze werden met elkaar verbonden door middel van een communicatienetwerk.

Wat is procestechniek

Procestechniek is het vakgebied waarbinnen grondstoffen worden omgezet naar een eindproduct. Binnen iedere fabriek worden van een of meerdere grondstoffen een eindproduct stap voor stap geproduceerd. Alles om je heen is tot stand gekomen door proces zoals bijvoorbeeld het glas waar je uit drinkt, de auto waarin je rijdt, de pan waarin je kookt en de stoel waar je opzit. Andere namen die voor procestechniek gebruikt worden zijn procesindustrie of maakindustrie. Er vallen zeer veel verschillende bedrijfstakken onder zoals de rubber en kunststofindustrie, de chemische industrie, de aardolie industrie, de lederindustrie, de papierindustrie, de levensmiddelenindustrie en de textielindustrie.

Wat zijn de basisfuncties van een proces control system of een distributed control system

Er zijn verschillende basisfuncties waar een PCS of DCS systeem voor worden gebruikt zoals PLC functies (dit zijn digitale signalen), het regelen van analoge signalen (diverse procesparameters regelen), de interface naar de onderliggende systemen (bijv. voor PLC’s), het rapporteren naar de systemen die bovenliggend zijn (bijv. ERP), het beheren van abnormale condities en het alarmmanagement, historische gegevens opslaan en het visualiseren van de optredende omstandigheden in het proces.