Disclaimer en Privacy Policy

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- deze website: het domein (de url) www.trouwkaartjes.com met daarop de homepage en iedere sub-webpagina die is gekoppeld aan dit domein;
- de webpagina: iedere webpagina die is opgenomen in deze website;
- de uitgever of eigenaar: de bevoegde uitgever of eigenaar van de website;
- gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken;
u of de gebruiker: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
- de inhoud of content: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten; schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op iedere webpagina die is opgenomen in deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De uitgever verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

De uitgever mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.

De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden, zoals het DoubleClick DART-cookie. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere toelichting van DoubleClick DART-cookie.

Wat is de DoubleClick DART-cookie?
De DoubleClick DART-cookie wordt door Google gebruikt in de advertenties die worden weergegeven op websites van partners, zoals websites die advertenties weergeven van AdSense of van door Google gecertificeerde advertentienetwerken. Wanneer gebruikers de website van een partner bezoeken en een advertentie bekijken of erop klikken, kan er een cookie worden geplaatst in de browser van die eindgebruiker. De gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden gebruikt om advertenties beter op de site(s) van uitgevers en op internet weer te geven en te beheren. Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op uw site weer te geven.
Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en andere sites op internet.
Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

Trouwkaartjes.com
Home
Eigen kaart maken
Bestel
Contact
Plan je huwelijk
Huwelijkstradities
Gedichten & teksten
trouwkaarten, uitnodigingen, huwelijk, trouwen, bruiloft, huwelijkskaarten, aankondiging, 25 jaar, gelegenheid.